Terug naar de overzicht pagina Schilderijen.

Klik op een foto voor het openen van de galerij.
De meeste pastelstudies zijn gemaakt tijdens mijn wekelijkse model- en portretklas.